Ga naar de inhoud

Waterbron Mozambique

Waterbron in Mozambique (Tamanda) 

Stichting Canzibe heeft aan stichting Msele gevraagd om een waterbron te financieren in Tamanda (Mozambique). Net als andere plattelandsgebieden heeft Tamanda geen elektriciteit, stromend water en (georganiseerde) riolering. Het gebied is afhankelijk van landbouw, voornamelijk kleine boeren die met de opbrengst van het land hun eigen gezin voeden.

De plaatselijke bevolking heeft in het voorjaar van 2019 een bron aan kunnen leggen, waarbij Stichting Canzibe hen heeft begeleid. Helaas bleek in het gebied op circa 11 m diepte een rotslaag aanwezig te zijn, die niet met de hand te doorboren viel. Hierdoor is het een ondiepe bron geworden, die minder betrouwbaar zijn, qua waterkwaliteit als –kwantiteit. Wel heeft daar de overheid toegezegd om Tamanda op te nemen in de lijst met boorlocaties voor een gemotoriseerde boorstelling, zodat alsnog een diepe bron aangelegd kan worden, waarop het aangeschafte materiaal (waterpomp met alle benodigdheden) geplaatst kan worden.

Ondanks de boorstelling moeite heeft met harde rotslagen, werkt het wel boven verwachting goed in de overige grondsoorten die in de omgeving worden aangetroffen. Door samenwerking is er een betrouwbaar boorteam ontstaan, dat inmiddels flink wat ervaring heeft. In de toekomst zal de boorstelling niet stil komen te staan, maar gebruikt worden om meer bronnen te slaan. De focus zal hierbij liggen op het aanleggen van waterbronnen met een beperkte diepte, die geschikt zijn voor het irrigeren van ‘cashcrops’ als tomaten en bladgroenten.

Stichting Canzibe heeft samen met de dorpshoofd (‘mfumo’) van Tamanda een ‘pomp committee’ samengesteld, die verantwoordelijk is voor het onderhoud, het bewaken van de hygiëne en het verzamelen van voldoende fondsen voor het onderhoud.

Uitvoering

Stichting Canzibe <http://www.canzibe.nl> – Gert van der Scheer

Kosten van het project

De aanleg van de waterbron heeft € 1.152,15 gekost.

Status van het project

De waterbron is in het voorjaar van 2019 aangelegd.