Ga naar de inhoud

Latrines in Debark

120.2 Asheten  Hawuha spring (Small)Debark is een dorp in het noorden van Ethiopië, het ligt 100 km ten noorden van Gondar. Het telt zo’n 20.000 inwoners en heeft een streekfunctie wat betreft het aanbieden van onderwijs. Uit de omringende bergdorpen komen veel kinderen naar Debark, met name om het onderwijs van de hogere klassen te volgen. Het dorp is zeer armoedig, er is aan veel zaken gebrek.

Op het schoolterrein zijn recent lokalen gebouwd voor grade 9 en 10. In de toekomst zullen lokalen worden gebouwd voor andere grades. Waar nog niet in is voorzien, is de aanleg van een latrine (toilet). Er is in Debark geen riolering. De latrine zal daarom bestaan uit een diep gat in de grond. Als de nieuwe schoollokalen in september (na het Ethiopisch millenium) in gebruik genomen gaan worden zullen er per dag zo’n 1000 kinderen op het terrein zijn. Een latrine is dus wel noodzakelijk om de hygiëne te waarborgen.

De latrine zal bestaan uit 8 gescheiden deuren (dus 8 ‘holes’).

Wat is hiervoor nodig

De totale kosten van het project bedragen € 8.000,-.
Voor dit project is een bijdrage ontvangen van Aqua 4 All.

Uitvoering van het project

Begeleiding en controle wordt uitgevoerd door Stichting Meskerem.
Voor meer informatie over Stichting Meskerem, kijk onder het menu Partners.

Status van het project

Dit project is gestart in 2008 en zal in 2008 ook worden afgerond.

Contactpersoon Msele:
Gerrie Veldsink