Ga naar de inhoud

Waterleiding AdiGedi

in_de_klasIn het noorden van Ethiopie ligt AbiAdi. AdiGedi is een klein gehucht bij AbiAdi. In AdiGedi is in begin 2006 een kleuterschool met daarbij een toiletgebouw gebouwd, vlak bij het terrein waar in 2005 een basisschool is gebouwd. Op dit moment bestaat de kleuterschool uit 2 lokalen. Op de basisschool en op de kleuterschool was geen waterleiding aanwezig. In het nieuw gebouwde toiletgebouw waren wel de benodigde leidingen aangelegd en waren wasbakken gemonteerd.

Stichting Msele heeft de financiering verzorgd om het toiletgebouw bij de kleuterschool aan te sluiten op de waterleiding.

Door middel van aansluiten van het toiletgebouw bij een kleuterschool kunnen 200 kinderen gebruik maken van schoon water. Op dit moment zitten er ongeveer 100 kinderen op de kleuterschool. Naar verwachting zullen ook mensen uit de buurt gebruik gaan maken van het water bij de kleuterschool. De kinderen op de kleuterschool bestaan voor de helft uit jongens en voor de helft uit meisjes. De kinderen zijn rond de 6 jaar. Het toiletgebouw bestaat uit 3 meisjeswc’s en drie jongenswc’s en een wasbak met 4 kranen.
De regio is erg arm, 80% van de bevolking is analfabeet. Door dit project worden ook de allerarmsten bereikt.

Wat was hiervoor nodig

De totale kosten van het project bedroegen € 4550.=.
Voor dit project is een bijdrage ontvangen van Aqua 4 All.

Uitvoering van het project

Begeleiding en controle is uitgevoerd door Elly van ’t Hul uit Holsloot.
Voor meer informatie over Elly, kijk onder het menu Partners.

Status van het project

Dit project is uitgevoerd in juni 2007.