Ga naar de inhoud

Verantwoording tot en met 2021

Beleidsplan

Ons uitgangspunt is om in Ethiopië een persoon met achterstand in de maatschappij (financieel) te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. Daarnaast willen we ontwikkelingsprojecten voor mensen in Afrika, met name in Ethiopië, financieel ondersteunen. Die projecten moeten kleinschalig zijn en hebben op een of andere manier te maken met water, zoals bijv. waterleidingen, waterbron, sanitaire voorzieningen en irrigatie.

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Balans en staat van baten en lasten

Inkomsten

De stichting ontvangt giften van vaste donateurs en incidentele giften uit verjaardagen, pensionering, erfenissen* etc.

Daarnaast worden er sponsoractie gehouden in de vorm van marathon lopen, wandel voor water, chocoladeletter actie etc.

Uitgaven

De water gerelateerde projecten in Afrika die de stichting recent financieel heeft gesteund:

  • Irrigatie en drinkwatervoorziening in Adi Dega (Ethiopië);
  • Waterbron in Tamada (Mozambique);
  • Waterput in Walukunyu (Oeganda).

* UW ERFENIS LEEFT DOOR

Door een testament op te stellen bepaalt u zelf wat erna uw overlijden met uw bezittingen gebeurt:
laat u het na aan uw familie of vrienden en organisaties die u ondersteunt?

Dankzij nalatenschappen worden overal ter wereld scholen gebouwd, waterpompen aangelegd en klinieken gebouwd in gebieden waar voor mensen geen goede medische zorg bestond.

In uw testament legt u vast wie wat krijgt. Daarbij kunt u ook aan een goed doel geven. Volgens de wet hebben uw eventuele kinderen recht op een bepaald deel van de erfenis (de ‘legitieme portie’). Erfgenamen moeten belasting betalen over hun deel van uw nalatenschap. Een goed doel betaalt geen belasting. Alles wat u aan Stichting Msele nalaat, komt dus ten goede aan ons werk.

U kunt op twee verschillende manieren aan ons nalaten, erfstelling of legaat.

Door na te laten aan Stichting Msele, geeft u mensen die leven in extreme armoede de mogelijkheid van veilig en dichtbij drinkwater en goede hygiëne. Uw erfenis leeft door en maakt een onuitwisbaar verschil in hun leven.