Verantwoording tot en met 2020

Beleidsplan

Ons uitgangspunt is om in Ethiopië een persoon met achterstand in de maatschappij (financieel) te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. Daarnaast willen we ontwikkelingsprojecten voor mensen in Afrika, met name in Ethiopië, financieel ondersteunen. Die projecten moeten kleinschalig zijn en hebben op een of andere manier te maken met water, zoals bijv. waterleidingen, waterbron, sanitaire voorzieningen en irrigatie.

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Balans en staat van baten en lasten

Inkomsten

De stichting ontvangt giften van vaste donateurs en incidentele giften uit verjaardagen, pensionering etc.

Daarnaast worden er sponsoractie gehouden in de vorm van marathon lopen, wandel voor water, chocoladeletter actie etc.

Uitgaven

In de eerste plaats wordt de “straat”jongen Msele ondersteund in zijn opleiding en levensonderhoud. Daarnaast zijn er water gerelateerde projecten in Afrika die de stichting recent financieel heeft gesteund:

  • Irrigatie en drinkwatervoorziening in Adi Dega (Ethiopië);
  • Waterbron in Tamada (Mozambique);
  • Waterput in Walukunyu (Oeganda).