Het bestuur bestaat uit medewerkers van waterschap Vechtstromen:logo-vechtstromen-

  • Tjeerd Dijkstra – voorzitter
  • Ellen Blauw – secretaris
  • Klaas Dijkstra – penningmeester
  • John van Dam – algemeen lid
  • Raymond Zwijnenberg – algemeen lid